Hastane Başmüdürü

Cengiz SEYFİKLİ

e-Posta: cengiz.seyfikli@bozok.edu.tr

Hastane Müdür Yrd.

Ali ÇEVİK

e-Posta: ali.cevik@bozok.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
YOZGAT
HASTANE
mail: hastane@bozok.edu.tr
Tel: 0 354 212 70 60
Fax: (354) 212 37 39
Medula Sağlık Tesis Kodu: 11669906
Üste Çık