İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı

 

OPLANTI DUYURU FORMU

YAYIN TARİHİ

20.01.2014

REVİZYON NO

01

REVİZYON TARİHİ

21.01.2016

DOKÜMAN KODU: KY.FR.03

SAYFA NO

1

 

                                                                                                                                                                     Tarih: 25/ 01/ 2017

Toplantı Adı/Konusu: 2016 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Rutin Toplantısı

 

Toplantı Tarihi:

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Yeri:

 

27/01/2017

 

 13:30

 

14:00

 

Yönetim Kurulu Salonu

 

Toplantı Yöneticisi: Yrd. Doç Dr Ergin ARSLAN                                                                                      E-posta Adresi :

 

Toplantıya Katılacaklar:

Başhekim Yrd

Yrd. Doç Dr Ergin ARSLAN

Hastane Başmüdürü

Cengiz SEYFİKLİ

İşyeri Hekimi

Yrd. Doç Dr Ertan DEMİRDAŞ

Başhemşire Yrd.

Havva DİREKÇİ

Kalite Yönetim Direktörü

Selfinaz ÇEVİK

İş Güvenliği Uzmanı

Öğr. Gör. Cem AKOL

İş Sağlığı ve Güvenliği Hemşiresi

Şerife ÖZBOYRAZ

Personel Birimi -Muhasebe

Çağrı TOPAKTAŞ

Personel Temsilcisi

Savaş AKYÜZ

Enfeksiyon Hemşiresi

Güleser ÜNSAL

Alt İşveren Temsilcisi (Yemek Hizmetleri)

Handan AYDOĞAN

Alt İşveren Temsilcisi (Temizlik/Sekreter)

Eda KAYAASLAN

Alt İşveren Temsilcisi (Güvenlik)

Muhittin ERKOÇ

Teknik Servis Sorumlusu

Fikret AKYOL

 

 

 

TOPLANTI GÜNDEMİ:

 

1.

 

Yangın tatbikatı için çalışmaların başlatılması

 

2.

2016 yılı Acil durum planında belirtilen acil durum ekiplerinin tekrar oluşturulması ve eğitimlerinin en yakın sürede verilmesi konusunda karar alınması,

 

3.

 

Alt işverenlerin (Taşeronların) 2017 yılı isg ile ilgili dokümanlarının istenmesi

4.

Hastane çalışanlarının yetkisi dışındaki işlerin yapılmaması yönünde kurulca karara bağlanması

       A) Yangın Tüpleri ve ekipmanları (hortum-lans-ysc)

       B) Kaygan Zeminler

       C) Elektrik Panoları

       D) Elektrik Prizlerinin kontrolü

       E)  Asansör bakım ve kontrolü

       F) WC ve Lavaboların hijyeni

       G) Kantin hijyeni kontrolü

       H)Topraklama ölçümü

        I)Basınçlı kapların kontrolü

        İ)klima –havalandırma – jeneratör kontrolü

        J)şebeke suyu ve depo suyu kontrollerinin yapılması

5.

2017 yılı Ortam ölçümleri için ünite yetkilileri ile görüşülmesi yapılması gereken ölçümler en kısa zamanda yapılması(Aydınlatma, gaz, gürültü, taşınabilir elk.cihaz, toz ve termal konfor ölçümleri vs.)

6.

Hastane şoför evrakları ve araç içi ekipman listelerinin istenerek kontrolü

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bozok Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi
Adnan Menderes Bulvarı No:42
YOZGAT
HASTANE
mail: hastane@bozok.edu.tr
Tel: 0 354 212 70 60
Fax: (354) 212 37 39
Medula Sağlık Tesis Kodu: 11669906
Üste Çık