» BOZOK ÜNİVERSİTESİ

» ANASAYFA  » HASTA ONLİNE İŞLEMLER   » SİTE İÇİ ARAMA   » İLETİŞİM
SUT Güncellemeleri
30.10.2015 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
05.08.2015 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
21.04.2015 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
18.02.2015 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
24.12.2014 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
22.10.2014 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
25.07.2014 Değişiklik Tebliği Güncel 2013 SUT [Yeni]
18.03.2014 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2014... [Yeni]
24.12.2013 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013... [Yeni]
15.11.2013 Girişimsel İşlemler [Yeni]
BOZOK Tıp Dergisi


Wiley Online Library

Sanal Tur

ANİ KARDİAK ÖLÜM NEDENLERİ

ANİ KARDİAK ÖLÜM NEDENLERİ

            Kalp hastalığı bilinen veya bilinmeyen olgularda, kalple ilgili semptomların başlamasını izleyen bir saat içinde hastaların kalple ilişkili bir nedenle yaşamını yitirdiği ani ve beklenmeyen ölümdür. Bu durum sıklıkla devamlı ventriküler aritmilerden dolayıdır. Ani kardiak ölüm(AKÖ) tanımı, beklenmedik bir durumda, semptomların başlamasından itibaren kollaps ve ölüm gelmeli, belirli bir zamanı kapsamalı, bir saatten daha kısa sürede olmalı ve ölüm sebebi  kardiyak olmalıdır.  Birçok kardiyovasküler hastalıklar ani ölüm riskini arttırmasına rağmen, önceden kardiyovasküler hastalık varlığı yada yokluğu gerekli değildir.

            Ani ölümlerin %91’inin nedeni aritmik ölümdür, ABD de yılda 300.000-400.00 ölümden sorumludur. Ani kardiak ölüm koroner kalp hastalığı olan kişilerde sıktır ve ani ölüm koroner kalp hastalıklarının ilk bulgusu olabilir.

            İleri yaşlarda, siyah ırkta ve erkeklerde ani kardiyak ölüm sıklığı artmaktadır.Yapılan çalışmalar AKÖ açısından risk faktörlerinin aterosklerotik koroner hastalığındakiler ile aynı olduğunu ortaya koymuştur. Bunlar, ileri yaş, erkek cinsiyet, koroner arter hastalığı öyküsü, artmış LDL kolesterol düzeyi, hipertansiyon, sigara içme ve diabetes mellitustur.

            Gençlerde büyük oranda AKÖ altta yatan kalp hastalığının ilk bulgusu olabilir. 30 yaşına kadar AKÖ olan kişilerde en sık görülen patolojik durumlar şunlardır. Miyokarditis, hipertrofik kardiyomyopati, kongenital koroner arter anomalileri, aterosklerotik koroner kalp hastalığı, ileti sistemi anormallikleri, kongenital aritmogenik hastalıklar, mitral kapak prolapsusu ile birlikte olan aritmiler ve aortik diseksiyondur. AKÖ’en sık görülen sebepleri aşağıda sıralanmıştır:

-Koroner arter anomalileri: AKÖ’lerin yaklaşık %60-80’ininde koroner arter hastalığı suçlanmaktadır. Koroner ateroskleroz, koroner arterlerin kongenital anomalileri, koroner arter embolileri, koroner arteritler, koroner arterlerin mekanik tıkanması, koroner arterlerin fonksiyonel tıkanması AKÖ’ye sebep olabilir. Bu hastalarda AKÖ’nün en sık sebebi kardiyak aritmilerdir ve  en sık görülen aritmi ise ventriküler aritmilerdir.

-Kardiyomiyopatiler: Kronik kongestif kalp yetmezliği, akut kalp yetmezliği, ventriküler miyokardiyum hipertrofisi, hipertrofik kardiyomyopatiler öldürücü aritmilerin yanı sıra bozulmuş hemodinami ve iskemik değişiklikler ani ölüm gelişimine katkıda bulunur. AKÖ’lerin %10-15’inde altta yatan neden kardiyomyopatilerdir. Primer kardiyomyopatilerde dört ana grupta incelenir. Bunlar dilate kardiyomyopati, hipertrofik kardiyomyopati, restriktif kardiyomyopati ve aritmojenik sağ ventriküler kardiyomyopatidir.

-İnflamatuvar, infiltratif, neoplastik, degeneratif proçesler: Viral miyokardit, vaskulitle beraber miyokardit, sarkoidozis, progresif sistemik skleroz, amiloidosis, hemokromatozis, idyopatik giant cell miyokarditis, chagas hastalığı, kardiac ganglionitis, aritmogenik sağ ventriküler displazi, nöro-musküler hastalıklar, tümörler

-Kalp kapak hastalıkları: Valvular aort darlığı ve yetmezliği, mitral kapak bozukluğu, mitral kapak prolapsusu, endokarditis, prostatik kapak disfonksiyonu

-Kongenital kalp hastalığı: Kongenital aort ve pulmoner kapak darlığı, eisenmenger sendromlu sağ-sol shunt, kongenital lezyonların tamirinden sonra ani ölümler görülebilir.

-Elektrofizyolojik anormallikler: Kardiyak iyon kanallarını kodlayan genlerde mutasyonlara bağlı olarak görülen bir sendromlar grubudur. İleti sistemi anormallikleri kongenital uzun QT sendromu, edinsel uzun QT  sendromu, Kısa QT Sendromu, Brugada sendromu, sebepsiz ventriküler fibrilasyon, katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi en sık AKÖ’ye sebep olanlardır.

            AKÖ yapılan bazı çalışmalarda yaşam şekli ile ilişkili bulundu. Sigara içenlerde içmeyenlere göre AKÖ daha fazla tespit edildi. Fazla alkol tüketenlerde ventriküler aritmiler ve bunlara bağlı AKÖ’ler daha fazladır. Psikolojik ve fizyolojik aşırı stres durumlarında AKÖ daha fazla görülmektedir. Altta yatan yapısal kalp hastalığı varlığında aşırı yapılan fiziksel egzersizler AKÖ’ye sebep olabilir.

            AKÖ ölümlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi önemlidir.

 

                                               Yrd.Doç.Dr. Gülaçan TEKİN

                                               Kardiyoloji A.D

 

 

5263 Okunma

Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Adnan Menderes Bulvarı No: 42 YOZGAT
DEKANLIK:
mail: tip@bozok.edu.tr
TEL: (0354) 212 62 01
FAX: (0354) 214 06 12
HASTANE:
mail: hastane@bozok.edu.tr
TEL: (0354) 212 70 50/60
FAX: (0354) 212 37 39

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Birimi
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2010 - 2016