TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

BİYOMEDİKAL (LİKİT OKSİJEN ) ALIMI

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 35841/BİYOMEDİKAL

                 2.08.2022

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 2/08/2022 tarihi saat 14:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

LİKİT OKSİJEN

7.000 KG

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 180 Gün.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE 7000 KİLOGRAM LİKİT OKSİJEN ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A . Bu şartname hastane genelinde kullanılmak üzere 7000  kilogram likit oksijen alımını

kapsamaktadır.

B. BELGE VE DİĞER İDARİ ŞARTLAR

1) Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması

faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacak, belgeyi teklif verirken braz edecektir. Yüklenici firma eğer üretici değil, ana üretici firmanın dolum bayiliğini yapan firma ise, Medikal Gazların Dolumu, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacak ve teklif verirken ibraz edecek, bu belgeye ek olarak bayisi olduğu ana üretici firmanın Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini de teklif verirken ibraz edecektir.

2) Yüklenici firma, eğer üretici firma ise Medikal Oksijen Gaz Üretimi, Dolumu, Depolaması ve Dağıtımına dair Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş medikal amaçlı gaz üretim izin belgesine sahip olacaktır. Üretici değil bayi ise bayisi olduğu üreticiye ait yukarıda kapsamı belirtilen Medikal Gaz izin belgesi ile birlikte kendisine ait Medikal Oksijen Gazı Dolumu, Depolama ve Dağıtımına yönelik Medikal Gaz İzin Belgesini, ayrıca bayisi olduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale dönemini kapsayan güncel yazıyı braz edecektir.

3) Yüklenici firma medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı

tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük belgesini teklif verirken ibraz edecektir.

4) Yüklenici firma, hastanemizde bulunan mevcut likit oksijen tankına dolum yapacaktır.

5) Merkezi Oksijen santrali sorumlu Biyomedikal birimi personelinin yazılı (faks, mail, mesaj, vb.) veya sözlü (telefonla) talebi yüklenici firma tarafından hizmeti aksatmayacak şekilde karşılanacaktır.

C.  TEKNİK ŞARTLAR

1) Likit Oksijen gazının safiyeti ve gayrisafiyet değerleri Türk ve Avrupa Farmakopesi gereği en az aşağıdaki özelliklerde olacaktır;

a. Oksijen(O2)         : en az %99,5(v/v)(hacimce yüzde doksandokuznoktabeş)

b. Karbondioksit(CO2)    : < 300 ppm(v/v) ( hacimce üç yüz ppm den az).

c. Karbonmonoksit(CO)    : < 5 ppm(v/v) ( hacimce beş ppm den az).

d. Nem(H2O)        : < 67 ppm(v/v) ( hacimce altmışyedi ppm den az).

2) Yüklenici, her sevkiyatta, o sevkiyata ait tanker içerisindeki likit oksijen gazının yukarıdaki şartları

sağladığını belirten, uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikasını teslim edecektir. Yüklenici, bayi ise, sadece bayisi olduğu üreticiye ait likit medikal oksijen gazını hastane tankına ikmal edecek, o tanka ait üretici tarafından düzenlenmiş analiz sertifikasını teslim edecek, diğer tedarikçi ve kaynaklardan ürün getirmeyecektir.

3) Yüklenici firma, likit oksijen tankı ve evaporatörün herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması durumunda, onarım tamamlanıncaya kadar hastanenin oksijen gazını tüplerle karşılayabilecek yeterlilikte olacak, gerekiyorsa yükleniciye ait tüplerle karşılanacaktır.  4) Kriyojenik likit oksijen tanklarına, likit oksijen ikmali yapacak tanker, hastane idaresince mutabık kalınarak belirlenecek kantara gidecek, dolum sonrası tekrar kantardan geçecek, aradaki fark verilen likit oksijen miktarı olarak kabul edilecektir.

 

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   N.COŞGUN SEZEN 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

2.08.2022 11:15