SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarımız, test portföyü olarak hastanemizin tüm taleplerine açıktır ve ekipman ve personel imkanları dahilinde tümüne cevap verme gayretindedir. Çalışılan tüm testler uluslararası geçerli yöntemler ve cihazlarla çalışılmakta ve iç ve dış kalite kontrol programları tarafından denetlenmektedir. Laboratuvarımızda toplam kalite yönetimi anlayışı içerisindeyüksek tanısal değerliliği olan test seçimi, sonuçlarımızın kullandığımız alet ve yöntemlerle birlikte validasyonu, testlerimizin intrassay ve interassay tekrarlanabilirliği ve testlerimizin izlenebilir ve verimli olması gayretindeyiz.

Analiz sonrası ise görevimiz sadece sonuç bildirmekle sınırlı değildir. Laboratuvar testlerinin isteme endikasyonları, panik değerlerin bildirilmesi, sonuçların yorumlanması, özellikle enfeksiyon tanısında çoklu sonuçların birlikte ve her hasta için ayrı ayrı değerlendirilmesi, enfeksiyon ve enflamasyon belirteçlerinin birlikte yorumlanması, gerektiğinde klinisyene ek test önerileri, hastaneenfeksiyonları vb. de görev ve sorumluluklarımız arasındadır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarımız başlıca kültür, direkt mikroskopi (direkt mikroskopi, boyalı preparat ve parazitoloji), ELISA, seroloji, moleküler mikrobiyoloji bölümlerinden oluşmaktadır. 

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ÇALIŞILAN GÜNCEL TEST LİSTESİ

KÜLTÜR LABORATUVARI:

 1. Boğaz Kültürü
 2. Burun Kültürü
 3. Balgam Kültürü
 4. Kulak Kültürü
 5. Bronkoalveoler Lavaj Kültürü
 6. Trakeal Aspirat Kültürü
 7. İdrar Kültürü
 8. Serviks/Vajen Kültürü
 9. Gaita Kültürü
 10. Kan Kültürü (Periferik Ven)
 11. Kan Kültürü (Anaerob Periferik Ven)
 12. Damar İçi Katater Kültürü
 13. BOS Kültürü
 14. Plevra/Periton/Eklem Sıvısı Kültürü
 15. Göz kapağı/Konjonktiva/Vitreus/Korneal Kazıntı Kültürü
 16. Yara Kültürü
 17. Mantar Kültürü
 18. Bakteri Tanımlanması (Otomatik Sistemi

Hızlı Tanı (kart/strip) Testleri:

 1. Helicobacter pylori Direkt Antijen Testi
 2. Rotavirus Antijeni
 3. Enterik Adenovirus Antijeni
 4. Streptokok hızlı antijen testi

MİKROSKOBİ LABORATUVARI:

 1. BOS Mikroskobisi
 2. Yara/Periton/Plevra/Eklem Sıvısı Mikroskobisi
 3. Balgam Mikroskobisi
 4. İdrar Mikroskobisi
 5. Üretral Akıntı Mikroskobisi
 6. Vajen Mikroskobisi
 7. ARB Boyama
 8. Göz kapağı/Konjonktiva/Vitreus Sıvısı/ Korneal Kazıntı Mikroskobisi

                     PARAZİTOLOJİ LABORATUVARI:

 1. Dışkıda Parazit İncelenmesi-Direkt Bakı
 2. Dışkıda Parazit İncelenmesi-Konsantrasyon Yöntemi
 3. Selofan Bant Yöntemi- Enterobius vermicularis aranması
 4. Entamoeba histolytica Adezin Testi
 5. Modifiye Aside Dirençli Boyama
 6. Steril Vücut Sıvılarında Parazit Aranması
 7. Leishmania spp. aranması- Kemik İliği
 8. Leishmania spp. aranması- Kutanöz lezyon
 9. Ürogenital Materyalde Parazit Aranması
 10. Kanda Parazit Aranması-Plasmodium spp.
 11. Kanda Parazit Aranması- Filaryazis

ELISA LABORATUVARI:

 1. HBsAg
 2. Anti-HBs
 3. Anti-HBc IgM
 4. Anti-Hbc IgG
 5. HBeAg
 6. Anti-HBe
 7. Anti-HAV IgM
 8. Anti-HAV IgG
 9. Anti-HCV
 10. Anti-HIV1/2
 11. Sifilis
 12. Toxoplasma IgM
 13. Toxoplasma IgG
 14. CMV-IgM
 15. CMV-IgG
 16. Rubella-IgM
 17. Rubella-IgG
 18. Kızamık-IgM
 19. Kızamık-IgG
 20. Kabakulak-IgM
 21. Kabakulak-IgG
 22. VZV-IgM
 23. VZV-IgG
 24. Herpes ½ IgM
 25. HSV1-IgG
 26. HSV2-IgG
 27. Prokalsitonin

SEROLOJİ LABORATUVARI:

Manuel Testler:

 1. Brucella Rose Bengal Aglütinasyon Testi
 2. Brucella Coombs Aglütinasyon Testi
 3. VDRL
 4. RPR
 5. TPHA
 6. Ekinokok İHA Testi

MOLEKÜLER LABORATUVARI:

 1. HBV DNA PCR
 2. HCV RNA PCR
 3. CMV DNA PCR
 4. BK/JC virüs PCR
 5. TBC PCR
 6. Solunum yolu bakteriyel ve viral enfeksiyon etkenleri multipleks PCR
 7. COVID-19 PCR testi
 8. Respiratuvar Sinsitiyal Virüs A/B (RSV)
 9. Influenza A PCR
 10. Influenza B  PCR