SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

UYKU POLİKİLİNİĞİ SERVİSİNE HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ YAPTIRILMASI

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 37954/TEKNİKSERVİS

              08.05.2024

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 15/08/2024 tarihi saat 12:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Fatih YILMAZ

                                                                                                                                        Hastane Md.Yrd

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

UYKU POLİKLİNİĞİ SERVİSİNE HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ YAPTIRILMASI

1 ADET

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 30 GÜN

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

                                                  KABLOSUZ HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

   Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi, hastaların; hasta odalarından, hasta tuvalet ve banyolarından ve

acil müdahale odalarından hemşirelere çağrı yapabilmesini, bu çağrıların adreslerinin servis

desklerinde bulunan Hemşire Çağrı Panellerine iletilmesini ve opsiyonel olarak servis

performanslarının kayıt altına alınmasını sağlayacak tüm ekipman, aksesuar ve malzemelerin temini

ile çalışır durumda teslimini kapsayan bir sistem olmalıdır.

   Kablosuz Hemşire Çağrı Sisteminin amacı, hastane yataklı servislerinde yatan ve genel amaçlı

kullanımlı tuvaletleri kullanan hastaların ve engelli vatandaşların hemşire veya sağlık personeline

ihtiyaç duyması halinde bulunduğu noktadaki çağrı butona basarak veya ipi çekerek servis

hemşiresini veya personelini çağırması için kurulmuş bir sistem olmalıdır.

Hemşire Çağrı Paneli:

-Hemşire çağrı paneli, kat, oda, yatak numaralarını ve çağrı tiplerini ışıklı gösterebilmeli ve sesli

uyarı yapmalıdır.

-Hemşire çağrı panelinde en az dört hane karakter ve en az 5 beş satır gösterge bulunmalıdır.

Gösterge, en az 5 çağrıyı aynı anda ve çağrı önceliğine göre gösterebilmelidir.

-Gösterge yapısı rakam ve harfleri gösterebilecek yapıda olmalıdır. Tuvalet-banyo çağrıları öncelikli

olmalı ve ACİL yazısı ile ve rakamsal olarak gösterilmelidir.

-Hemşire çağrı konsolunda ayrıca oda numarasının yanında, çağrı tipini belirleyen ledler

bulunmalıdır. Normal çağrılarda kırmızı led, tuvalet-banyo ünitelerinden gelen çağrılarda mavi led

yanmalıdır. Acil destek çağrılarında da mavi led yanmalıdır.

-Gelen çağrı tipine göre, sesli uyarı ile hemşire uyarılmalıdır. Çağrı sesi, kısa ve uzun aralıklı ses

kodları ile, birbirinden ayırt edilebilir olmalıdır.

-Önce çağrılan en üstte olmak üzere, gelen çağrı numaraları öncelik sırasına göre görünmelidir.

Çağrılardan herhangi birinin iptali ile, iptal edilen çağrı bilgisi silinmeli, alttaki diğer çağrı silinen

satıra kaymalıdır. Bu şekilde çağrılar iptal edildikçe, varsa hafızada tutulan çağrılar göstergede

görünmelidir.

-Tüm buton ayarlamaları panel üzerindeki butonlar vasıtası ile yapılmalıdır. Butona ayar için

basıldığında panelde menüler çıkmalı ve ayarlamalar ile ilgili yazılı mesajlar görünmelidir.

-Hemşire çağrı paneli butonlardan gelen çağrılarda, buton pili yeterli değilse değiştirilmeli uyarısı

vermeli ve panelde '' bat -'' yazısı flaşlı görünmelidir.

Yatakbaşı Çağrı Ünitesi:

Ünite kenarları yuvarlatılmış olmalı ve darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ve

sıva üstü özel kutusuna takılmalıdır.

-Yatakbaşı ünitesi üzerinde hemşire çağrı butonunda uluslararası hemşire simgesi olmalıdır. İptal

butonunda yeşil (onaylama) simgesi olmalıdır. ACİL durumda, personelin çağrı sonrasında hastanın

başından ayrılamayacağı durumlar göz önünde bulundurularak yardımcı personel çağırılabilmelidir.

-Kablolu el terminalinin buton üzerindeki soket girişi RJ 11 jaklı olmalı ihtiyaç anında sökülüp

takılabilmelidir. Çağrı anında yatakbaşı çağrı ünitesinde el çağrı butonunda sinyal led yanmalı çağrı

yapılan odaya gelen hemşire iptal butonuna bastığında panodan yatak no?su silinmelidir.

-Yatakbaşı çağrı ünitesinin pil yuvası özel olarak arka tarafta olmalı, pil kapağı açılarak rahatlıkla

değiştirilmelidir. Pil devreye lehimli olmamalıdır. Pil değişimi için herhangi bir vida sökülmemelidir.

-Hasta çağrı ünitesi anteni devre ile bütünleşik olmalı ve herhangi bir sarmal tel, kablo vs.

kullanılmamalıdır.

Elseti Çağrı Ünitesi:

-Kablolu el terminali, hasta yatakbaşı ünitesine rj45 tipi soket ile bağlanmalı,

-Kolayca takılıp sökülmeli ve çekmelere karşı kilit sistemli olmalıdır.

-Terminal üzerinde çağrı butonu kırmızı büyük renkte ve hemşire simgeli olmalıdır.

-Yatakbaşı ile arasındaki kablo spiral olmalıdır.

-Darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı bir yapıda ve pediatrik hastaların bile kavrayabileceği

yapıda olmalıdır.

WC-Banyo Çağrı Ünitesi:

-WC banyo çağrı ünitesi rutubetli alanlarda kullanıma uygun yapıda olmalı, nemden etkilenmemeli

çalışmada ise ipin çekilmesiyle çağrı sinyali üreterek hemşire panosunda harf ve rakam

olarak panelde görülmeli ve 10 sn den sonra ip tekrar çekildiğinde çağrı iptal etme özellikli

olmalıdır.

-Darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilmiş olmalı ip boyu en az 100

cm.

olmalıdır.

-Çağrı ipi elektronik devre kartına özel olarak yapılmış aparata bağlanmalı, ip çağrı butonu üzerinde

ve yapıştırıcı ile tutturulmamalıdır. Çağrı ipi el tutamağına bağlanabilir özelikte olmalıdır. El

tutamağı ABS plastikten olmalıdır.

-Pil devreye lehimli olmamalıdır.

-Ünite kenarları yuvarlatılmış olmalı ve sıva üstü özel kutusuna takılmalıdır.

-Hasta çağrı ünitesi anteni devre ile bütünleşik olmalı herhangi bir sarmal tel, kablo vs.

kullanılmamalıdır.

-Hasta WC banyo çağrı ünitesi 3v lityum pil ile çalışır olmalıdır. Temini kolay ve ekonomik olmalı ve en az üç yıl ömrü olmalıdır.

-Cihaz üzerinde içine su girmesine sebep olacak bir buton bulunmamalıdır.

Kapı Üstü Uyarı Lambası:

-Kapı üstü uyarı lambası ünitesi ABS plastikten yapılmış, darbelere ve çarpmalara karşı dayanıklı,

kablosuz veri alımına uygun 220 v. beslemeli olmalıdır.

-Şeffaf yapıda olmalı, normal durumda herhangi bir ışık yanmamalıdır. Hastanın hemşire çağrısı

yapması durumunda kırmızı renkte yanmalı, wc ve banyo mekanlarından gelen çağrılarda ise sarı

renkte yanmalıdır.

-Hemşire çağrısını takiben hemşirenin iptal butonuna bir kez basması ile yeşil ışık yanmalı ve ikinci

kez basması ile ışık sönebilir olmalıdır. Ünite kenarları yuvarlatılmış olmalı ve sıvaüstü özel

kutusuna takılmalıdır.

Kablosuz Aktarıcı Cihaz

-Kablosuz aktarıcı, KET (Kısa Mesafe Telsiz) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi Bilimsel

Tıbbi) bandında çalışacaktır.

-Aktarıcılardan yapılan mesaj yayını uluslararası standart iletişim protokolü olan POCSAG standardı

kullanılarak yapılmalıdır.

-Kablosuz aktarıcılar herhangi bir veri kablolaması yapısına ihtiyaç duymadan birbirleri ile

haberleşebilmelidir. Aktarıcılar kullanılarak çekim alanı olmayan noktaya yakın çekim alanı sınırına

aktarıcı yerleştirilerek çekim alanı basitçe genişletilebilmelidir.

-Üzerindeki ledin farklı renklerde yanması ile RF sinyalin ulaşma seviyesi takip edilmelidir.

Garanti:

Kablosuz Hemşire Çağrı Sistemi en az 2 yıl boyunca garanti kapsamı içinde olmalıdır.

YATAKBAŞI ÇAĞRI ÜNİTESİ   3,0 adet

ELSETİ ÇAĞRI ÜNİTESİ          3,0 adet

KAPI ÜSTÜ UYARI LAMBASI    4,0 adet

WC/BANYO ÇAĞRI ÜNİTESİ    1,0 adet

HEMŞİRE ÇAĞRI PANELİ        1,0 adet

BUTON AKTARICI CİHAZI        1,0 adet

NOT: işçilik firmaya dahil olup işle alakalı bütün işlemler malzemeler firma tarafından temin edilerek

montajı yapılacaktır.

iş tesliminde kontroller yapılacak olup çağrı cihazlarının çalışmadığı alanlar var ise teslim

alınmayacaktır.(gerekirse aktarırıca cihaz sayısı arttırılabilir)

Teklif vermeden önce yerinde inceleme yapılarak teklif verilmelidir.

Yüklenici Firma Çalıştıracağı personel ile ilgili İSG katip sözleşmelerini ve İlgili İSG

belgelerine Hastanemiz İSG birimine teslim ettikten sonra işe başlayacaktır. İş güvenliği ile ilgili her

türlü tedbiri almak yüklenici firmanın sorumluluğundadır.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   S.SAVAŞ 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

13.05.2024 10:45