SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

12 EKİM DÜNYA GÖRME GÜNÜ

12 Ekim Dünya Görme Günü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000 yılından itibaren körlük ve görme azlığı üzerine dikkat çekmek amacıyla her yıl ekim ayının ikinci haftası perşembe günü düzenlenen bir farkındalık günüdür.

Dünya Sağlık Örgütü’nün burada amacı tarama ve bilgilendirme  programları yaparak önlenebilir görme azlığı konusunda kamuoyunu aydınlatmaktır.

Ülkemizde görme engellilik oranı %0.04’tür.Görme bozukluğu bireysel ve ekonomik düzeylerde toplumları etkileyebilmektedir. Özellikle erken yaşta ciddi görme bozukluğu başlayan çocuklarda mental ve motor gelişim gecikebilmekte ve olumsuz etkilenebilmektedir. Görme bozukluğu yetişkin bireylerde de hayat kalitesini ciddi etkilemektedir. İş gücüne katılım ve üretkenlik azalmakta, depresyon, kaygı durum bozukluğu ve sosyal izolasyon hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Tüm dünyada görme bozukluğunun en sık nedenleri olarak düzeltilmemiş  görme kusurları, glokom, katarakt, diyabetik  retinopati, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu ve trahom  sayılabilir.

Erken tanı ve tedavi ile görme bozuklukları %80’e varan oranda önlenebilir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yürütülen tarama programları ile  bu oran hedeflenmekte ve bireylerin görme açısından sağlıklı bir yaşam sürmeleri amaçlanmaktadır.