SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

16 EKİM DÜNYA ANESTEZİ GÜNÜ

“İnsanın insana güvenmesinin, bir insanın kendisini bayıltıcı bir zehirle, başkaları tarafından ağrısız, bilinçsiz ve yardımsız bir durumda bırakılmasına izin vermesinden, daha güzel bir örneği var mı?”

 Prof. Dr. Theodor Billroth

Anestezi; ‘an’ ve ‘estezi’ kelimelerinden oluşmuştur, hissizlik, duyusuzluk anlamına gelmektedir.

Anesteziye ait uygulamaların insanlık tarihini ilk zamanlarında bile gerçekleştirdiğini bilmekteyiz. Ondokuzuncu yüzyılda anestezi; “Ağrısız cerrahiyi mümkün kılan ve amnezi, analjezi ve narkozu bir araya getiren durum” olarak tanımlanmıştır.

Modern tıp­ta anestezi, cerrahi girişimin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapılmasını sağlayan duyusuzluk hali olarak ifade edilse de günümüz anesteziyoloji bilimi ameliyat sırasında ve doğumda kişiyi ağrıya duyarsızlaştırmanın çok daha ötesinde ortam ve alanlarda uygulanmaktadır. Şöyle ki; anestezi uzmanları çoğunlukla ameliyathanelerde operasyon geçiren hastalara hizmet verirken son zamanlarda ameliyathane dışı endoskopik girişimler, radyolojik işlemler ve görüntülemeler, anjio laboratuvarlarındaki müdahaleler ve psikiyatrik hastalıkların tedavisi gibi ameliyathane dışı alanlarda da hizmet vermektedir. Ayrıca anestezi uygulanacak hastanın değerlendirilmesi ve anestezi yönteminin planlanarak hastanın bilgilendirilmesi ve hastanın onamın alınması işlemlerinin gerçekleştirildiği poliklinik hizmetini de anestezi uzmanları tarafından yürütülmektedir.

Anesteziyoloji bilimi dünyada ve ülkemizde ameliyathane ve ameliyathane dışı anestezi uygulamalarının yanı sıra, yoğun bakım hizmetleri ve ağrı ünitesi (algoloji) tedavileri ile ilgilenmektedir.

Yozgat Bozok Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı olarak tüm meslektaşlarımızın “16 Ekim Dünya Anestezi Günü”nü kutlarız.

Saygılarımızla


16 Ekim Dünya Anestezi Günü Dolayısıyla Başhekimimiz Prof. Dr. Atilla Şenaylı ve Kalite Ekibimiz Anestezi Birimini Ziyaret Etti. Resimler için tıklayınız.