SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

20 EKİM DÜNYA OSTEOPOROZ GÜNÜ

20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü

Her yıl 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü (WOD), kemik sağlığı ve kırıkların önlenmesini küresel sağlık gündemine taşımayı amaçlar.

Osteoporoz dünya çapında yılda 8,9 milyondan fazla kırığa neden olmakta ve bu, her 3 saniyede bir osteoporoz kırığı meydana geldiğini göstermektedir. DSÖ'nün osteoporoz tanımına dayanarak, dünya çapında yaklaşık 500 milyon erkek ve kadının etkilenebileceği tahmin edilmektedir.

Risk faktörlerinin erken farkındalığı çok önemlidir. Ayakta dururken hafif bir düşüşten sonra herhangi bir kemiğiniz kırıldıysa, bu osteoporozun bir işareti olabilir; bir kırık kemik, daha fazlasının geleceğine dair bir uyarıdır. Sırt ağrısını, boy kısalmasını ve/veya kemik ağrılarını göz ardı etmeyin.

Osteoporoz tedavi edilebilir. Farmakolojik tedavilerin kalça kırığı riskini %40'a kadar, omurga kırıkları riskini ise %30-70'e kadar azalttığı gösterilmiştir. ‘’Sağlıklı kemik yaşam tarzı’’ (iyi beslenme ve hedefe yönelik bir egzersiz programı) osteoporoz tedavisinin en önemli bileşenidir. 


The World Osteoporosis Day (WOD), October 20, aims to put bone health and fracture prevention on the global health agenda.

Worldwide, Osteoporosis causes more than 8.9 million fractures annually, resulting in an osteoporosis fracture every 3 seconds. Based on the WHO definition of osteoporosis, it is estimated that approximately 500 million men and women worldwide may be affected.

Early awareness of risk factors is essential. If you have broken any bone after a minor fall from standing height, this could be a sign of osteoporosis, one broken bone is a warning of more to come. Don’t ignore back pain, height loss and/or bone pains.

Osteoporosis can be treated. Pharmacological treatments have been shown to reduce the risk of hip fractures by up to 40%, vertebral fractures by 30-70%. A bone-healthy lifestyle (including good nutrition and a targeted exercise program) is the most essential component of osteoporosis management.