SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4-10 MAYIS İSG HAFTASI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  28 Nisan tarihini 'Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü' olarak ilan etmiştir. Ülkemizde ise konunun önemi nedeniyle bugün, haftaya dönüştürülmüş ve her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arası 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' olarak ilan edilmiştir. Bu hafta boyunca tüm ülkede ilgili kuruluşlar tarafından, çeşitli eğitim programları ve etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinliklerin temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, işyerlerinin güvenli, sağlıklı ortamlara kavuşturulması için gerekli bilinci ve çalışmaları teşvik etmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı, çalışanlara sağlıklı ortam hazırlamak, çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumaktır.

Güvenlik kavramı, sadece işyerindeki güvenli çalışma ortamı ile sınırlandırılmamalıdır. Bir çalışanın kendini güvende hissedebilmesi için çalışma ortamında mutlu ve içi rahat olması, işletmenin ve yönetim kademelerinin desteğini, teknik yapının yeterliliğini hissediyor olması gerekmektedir. Araştırmalar, günümüzde Dünya ölçeğinde, her saniye üç işçinin iş kazası sonucu yaralanmakta olduğunu, her üç dakikada bir işçinin iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu ölmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre; her gün yaklaşık 6.000 kişi iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle; yıllık toplamda ise 350.000 kişi iş kazası, 1.700.000 kişi ise meslek hastalıklarından yaşamını yitirmektedir. Yukarıdaki veriler bize iş güvenliğinin ciddiyetini vurguluyor olmasına karşın hala yeterince önlem alınamamaktadır. Bunun da kanıtı geçtiğimiz yıllar arasındaki iş kazası ve meslek hastalıkları verilerine bakıldığında bir azalma görülmüyor olmasıdır. Teknolojik ilerlemelerle karşılaştırıldığında iş güvenliği yönünden alınan önlemler aynı paralelliği gösterememektedir. İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir. İSG, çalışanların sağlık ve güvenliğini en üst seviyede tutulmasını, üretimin veya hizmetin devamlılığını ve işletmenin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını hedeflemekte ve odağına en önemli değer olan insanı koymaktadır. “Çalışanın fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal her türlü risklerden uzakta, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde bulunmasını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin en temel şartıdır. “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” düsturunun temel alındığı Devlet geleneğimizin tabii neticesiyle İSG Birimi olarak, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı iş ortamları temin edebilmek için gayret göstermek de bizlerin vazifesidir.

Sağlıklı, kazasız günler dileriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Öğr. Gör. Özlem SAKLICA

10.05.2024