SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

7 NİSAN DÜNYA ASTIM GÜNÜ

Astım nefes darlığı, hırıltı ve öksürükle seyreden bir kronik solunum yolu hastalığıdır. Dünyada ölüm nedenlerinden 3. ölüm nedeni akciğer hastalıkları olup bu kategoride astım da yer almaktadır. Astımın alerjik şikayetler olup olmadığına göre, nefes darlığının olup olmamasına göre astımın birden fazla tipi bulunmaktadır. Ayrıca astımlı hastalarda %70-90 oranında alerjik şikayetlerle seyreden alerjik rinitin, alerjik riniti olan hastalarda da %40-50 oranında astımın eşlik ettiği bilinmektedir. Astım tanılı hastalar; yaşam kalitesi etkilenmekte, eforla nefes darlığı nedeniyle hayatlarını idame ettirmeleri zorlaşabilmekte, nefes darlığı atakları nedeniyle depresyon ve stres nedenli psikolojik durumların etkilenmesi zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Astımın tedavisi yıllar içinde uluslararası rehberler ile daha da iyi ve doğru yapılarak astım tanılı hastalarda yaşam kalitesinde artış ve ölüm oranının azaltılması amaçlanmakta ve sağlanmaktadır. Astım geri dönüşümlü bir hastalık olup ilaç dozları ve ilaç kullanımı düzenli ve doğru teknikle nefes ilacı kullanımı ve düzenli takibe gidilmesi ile azaltılabilmektedir. Astımın takibinin düzenli aralıklarla ve mümkün mertebe aynı hekim tarafından yapılması hem tedavinin izleminin daha düzgün olması hem de hasta-hekim ilişkisinin güven temelinde ideal tedavi ile sağlanabilmesini sağlayacaktır. 

Hırıltı, nefes darlığı, ve öksürük şikayetiniz varsa muhakkak ayırıcı tanının yapılabilmesi ve tedavi düzenlenmesi için göğüs hastalıklarına başvurmanız gerekmektedir.


Farkındalık oluşturma adına yapmış olduğu bilgilendirmeden dolayı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Cihan AYDİ​N'a teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.