SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla
Sivil Savunma Uzmanı Suat İMAMOĞLU bilgilendirmede bulundu. 

AFET NEDİR?

Herhangi bir tehlikenin yol açtığı kötü etkiler ile baş etmeye yerel imkânların yetmediği durumlar “afet” olarak tanımlanmaktadır.

NEDEN 13 EKİM?

Risk azaltma ve risk farkındalığı bağlamında; afet önleme, zarar azaltma ve hazırlığı faaliyetlerini kapsayan Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü, ilk kez 1989 yılında, BM Genel Kurulu’nun çağrısıyla başlatılmış, daha sonra aynı Kurulun kararı ile ilki 13 Ekim 2009 olmak üzere her yıl kutlanması kararlaştırılmıştır.

SENDAİ ÇERÇEVESİ

2015 sonrası afet risklerinin azaltılmasını konu alan Sendai Çerçevesi (2015-2030) doğa ya da insan kaynaklı tehlikelerin yol açtığı küçük - büyük ölçekli, sık ve seyrek, ani ve yavaş gelişen afet risklerine, aynı zamanda çevresel, teknolojik ve biyolojik tehlike ve risklere uygulanacaktır. Çerçeve, afet riski bakımından tüm kalkınma seviyelerinde tüm sektörlere ve sektörler arası çoklu tehlike yönetimine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevenin beklenen sonucuna ve amacına ulaşması için yedi küresel hedef ve 4 eylem önceliği belirlenmiştir.

Küresel hedefler:

Eylem öncelikleri :

GENEL BİLGİLER-FARKINDALIK

Tüm dünya ülkeleri ile beraber ülkemiz de sel, heyelan, çığ gibi doğal tehlikeler ile karşı karşıyadır. Öte yandan günümüzde sadece doğal tehlike kaynakları değil, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikeler de ekonomik yapı, çevre, insan hayatı ve mal-mülk açısından çok geniş boyutta zararlara yol açabilmektedir.

Tehlikelerden uzakta yaşamak, kendimiz ve sevdiklerimize güvenli yaşam ve çalışma çevreleri oluşturmak için afetler yaşanmadan önce farklı tehlikelere karşı önlem alarak hazırlanmamız gerekir.

Afetlerle birlikte nasıl yaşayabiliriz?

Doğal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeği olduğu bilinci ile önceden hazırlanarak, afet ve acil durumlarda bilinçli, eğitimli ve planlı hareket etmeliyiz.

GÜVENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ

Güvenli Yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. Bunun için;

Sivil Savunma Uzmanı - Suat İMAMOĞLU