SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

GELENEKSEL TAMAMLAYICI TIP MERKEZİ

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi

Tamamlayıcı tıp; Geleneksel metotlarla tedavi aslında bize atalarımızdan kalan en değerli miraslardan biridir. Topraklarımız pek çok alanda olduğu gibi tıp alanında da Orta Asya, Bizans, Roma, Anadolu, Ortadoğu ve Arap yarımadasının tüm birikimini bir potada eritmiştir.

Eski çağlardan beri insanlar, hastalıklardan korunmak için ve onları tedavi edebilmek için doğal bitkiler, hayvansal maddeler, madenler, şifalı sular ile dinsel görünümlü tedavi yöntemleri gibi birçok yöntem kullanmıştır. Gözlem ve deneme yoluyla elde edilen bu bilgiler yüzyıllarca birikerek kültür mirası olarak kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Günümüzde hala bu tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Alternatif tıp, bilimsel tıp uygulamalarının yerine başka yöntemlerin kullanılması anlamında kullanılabilmektedir. Tamamlayıcı tıp ise alternatif tıp ürün ve yöntemlerinin modern tıbbın tedavi protokollerine ilave olarak ya da destek amaçlı kullanılan yöntemlerdir. Aslında alternatif ve tamamlayıcı tıp kavramları farklı olsa da sıklıkla beraber ya da birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, modern tıbba alternatif yöntemler olarak sunulabilmektedir. Oysaki günümüzde tamamlayıcı tıp, konusunun uzmanı hekimlerce gerçekleştirilen, modern tıp yöntemleri ile beraber kullanılan yöntemleri içermektedir. Ancak bu tedavilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından yapılması şarttır.

Tamamlayıcı tıbbın temelinde, hastaya ve hastalığa bütüncül yaklaşım vardır. Tıbba alternatif değildir. Birçok yöntemi batı tıbbı içinde de yer alır, konvansiyonel tıp dediğimiz klasik tedavilerle birlikte uygulanabilir. Hastanın şikayetini değil, tüm vücudu iyileştirmeye çalışır.

Hastalanmanın temelinde yapısal hasarlar olmadan önce sinir sisteminde, tüm vücutta bazı değişimler olur. O nedenle iyileşme ve hastalıklara yaklaşım öncelikle enerjetik-informatif düzeyde olmalıdır.