SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

OBEZİTE MERKEZİ

OBEZİTE MERKEZİ-OBEZİTE NEDİR

 Sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöriyel bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedenidir. Obezite, başta Tip 2 diyabet olmak üzere kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, hiperlipidemi, inme, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku-apne sendromu, karaciğer yağlanması, gastroözofageal reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, kısırlık, osteoartroz ve depresyon gibi birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinmektedir.

  Diğer yandan obezite, hemen hemen tüm toplumlarda çok yaygın görülen bir sağlık sorunudur. Buna paralel olarak ülkemizde de yaşam tarzının hızla değişmesi sonucunda obezite, halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Buna göre Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-II) Çalışması’nda ise obezite sıklığı, genel toplumda %35 (kadın %44, erkek %27) bulunmuştur.

  Sağlık Bakanlığı tarafından, obezite hastalarına yönelik multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak amacıyla Obezite Merkezleri açılması öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu bu merkezlerle ülkemizde obezite"-hastalarına yönelik gerçekleştirilen tedavi edici uygulamalara düzenleme getirilmesi ve bu uygulamaların disipline edilmesi, obezite hastalarına bu hizmeti veren merkezlerin kayıt altına alınması, obezite merkezlerinin günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmet sunumu da amaçlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz bünyesinde olan  Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde de obezite merkezi açılmıştır. Amacımız hizmet birimlerinde sadece kilo verdirmek değil, sağlıklı yaşam ve beslenmeyi bir alışkanlık ve yaşamsal davranış haline getirmek, verilen kiloların da geri alınmamasını sağlamaktır.

  Obezite merkezine kontrolden geçmek isteyen herkes başvurabilir. Ayrıca beden kitle indeksi 30 ve üstünde olan herkes kendi rızasıyla obezite programına dahil edilebilir. Hastalar burada basamaklı bir süreçten geçirilerek toplam 1 yıllık bir süre zarfında ideal kilolarına ulaştırılmaları hedeflenir. Tedavi süresince 6 ayrı branş hekiminin (Iç Hastalıkları, Kardiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Psikiyatri) yanı sıra, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist de görev almaktadır.