SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

FOLEY SONDA ALIMI/37328

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 37328/Başhemşirelik

              20.11.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 22.11.2023 tarihi saat 14:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

FOLEY SONDA 14F İKİ YOLLU

500 Adet

 

 

2

FOLEY SONDA 2 YOLLU NO:16F

1000 Adet

 

 

3

FOLEY SONDA 2 YOLLU NO:18

1000 Adet

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 5 Ay.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

 

   FOLEY  SONDA  İKİ  YOLLU  (14  FR)

ı.      Sonda  tamamıyla  silikon  kaplı  doğal  lateksten  yapılmış  olmalı  ve  dokuda  travma

oluşturmamalı

2.     Sondalar  ihalede  istenen  boylarda  olmalı

3.     Sondalar  iki  yollu  olmalı

4.     Sonda  ucu  2  delikli  olmalı

5.    Yuvarlatılmış  kapalı  distal  ucu  olmalı  ve  travma  oluşturmayacak  yumuşaklıkta  olmalı

6.     Balonun  üst  sınırı  ile  sonda  alt  deliği  arasındaki  mesafe  kısa  olmalı,  büyük  numaralı

sondalarda  1  cm  ±  2  mm  aralık  olmalı,  balon  şişirildiğinde  mesane  boynuna  tam  oturmalı,

mesanede  asılı  kalmamalı

7.     10  numaraya  kadar  küçük  sondalar  mandrenli  olmalı

8.     Mandreni  olan  küçük  numaralı  sondalar  yumuşak  olmalı

9.     Büyük  numaralı  sondalar  erkek  üretrasına  kolayca  takılabilecek  sertlikte  olmalı  fakat  bu

sertlik  dokuda  travma  oluşturacak  kadar  fazla  olmamalı

10.  Balon  kolay  şişirilmeli,  patlamamalı,  sonda  çıkarılırken  balondaki  su  kolay  ve  tamamen

boşaltılabilmeli

11.  Balon  şişirildiğinde  sonda  balonun  tam  ortasında  kalmalı,  tek  tarafa  doğru  şişmemeli

12.  Balon  kapasitesi  sonda  büyüklüğüne  göre  3-30  cc  olmalı,  balon  tek  taraflı  değil,  lümen

çevresinde  simetrik  şişmeli

13.  Balon  şişirildikten  sonra  patlamamalı,  foley  sonda  çıkartılırken  balon  içindeki  sıvının  tamamı

kolay  boşaltılabilir  özellikte  olmalı

14.     Balon  şişirilme  valfı  çeşitli  ölçüler  için  renk  kodlu  olmalı

15.     Balonu  şişirme  işlemi  sırasında  enjektörle  sıvı  ileri  doğru  verilirken  kolayca  şişmeli,  extra  bir

güç  gerektirmemeli

16.  Balon  şişirildikten  sonra  valf  sonda  da  sabit  kalmalı,  sondadan  ayrılmamalı  yada  valfi

enjektöre  takılıp  geri  çıkmamalı,  valf  balonu  şişirrne  işlemini  zorlaştırmamalı

17.     İdrar  sondasının  torbayla  bağlantı  kısmı  ürometreye  rahat  takılabilmeli

18.     Sondalar  steril  olmalı,  tekli  çift  kat  paketlenmiş  olmalı

19.    Sondanın  içinde  düzleştirici  plastik  telolmalı

20.     Sondanın  hem  dış  hem  iç  paketi,  steril  tekniği  bozmadan,  kolayaçılabilir  nitelikte  olmalı.

 (İçpaketinin  her  iki  tarafın  en  kısmında  5  cm'lik  çekince  kolayca  kopacak  şekilde  kesme  işareti

olmalı.)

21.  Sonda  paketi  üzerinde  sondaya  ait  marka,  numarası,  çapı,  balon  kapasitesi  CE  uygunluğu  vb.

bilgileri  olmalı

22.  Paket  üzerinde  son  kullanma  tarihi  yazılı  olmalı,  depo  tesliminden  itibaren  en  az  3  yıl  raf  ömrü olmalıdır.Numuneye  göre  değerlendirme  yapılacaktır.

 

   FOLEY SONDA İKİ YOLLU (16 FR)

ı.     Sonda tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı ve dokuda travma

oluşturmamalı

2.    Sondalar ihalede istenen boylarda olmalı

3.    Sondalar iki yollu olmalı

4.    Sonda ucu 2 delikli olmalı

5.   Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı

6.    Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı

sondalarda 1 cm ± 2 mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalı,

mesanede asılı kalmamalı

7.    10 numaraya kadar küçük sondalar mandrenli olmalı

8.    Mandreni olan küçük numaralı sondalar yumuşak olmalı

9.    Büyük numaralı sondalar erkek üretrasına kolayca takılabilecek sertlikte olmalı fakat bu

sertlik dokuda travma oluşturacak kadar fazla olmamalı

10. Balon kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su kolay ve tamamen

boşaltılabilmeli

11. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemeli

12. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 3-30 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen

çevresinde simetrik şişmeli

13. Balon şişirildikten sonra patlamamalı, foley sonda çıkartılırken balon içindeki sıvının tamamı

kolay boşaltılabilir özellikte olmalı

14.    Balon şişirilme valfı çeşitli ölçüler için renk kodlu olmalı

15.    Balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, extra bir

güç gerektirmemeli

16. Balon şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı yada valfi

enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirrne işlemini zorlaştırmamalı

17.    İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmeli

18.    Sondalar steril olmalı, tekli çift kat paketlenmiş olmalı

19.   Sondanın içinde düzleştirici plastik telolmalı

20.    Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolayaçılabilir nitelikte olmalı.

 (İçpaketinin her iki tarafın en kısmında 5 cm'lik çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti

olmalı.)

21. Sonda paketi üzerinde sondaya ait marka, numarası, çapı, balon kapasitesi CE uygunluğu vb.

bilgileri olmalı

22. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, depo tesliminden itibaren en az 3 yıl raf ömrü

olmalıdır.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

  FOLEY SONDA İKİ YOLLU (18 FR)

ı.     Sonda tamamıyla silikon kaplı doğal lateksten yapılmış olmalı ve dokuda travma

oluşturmamalı

2.    Sondalar ihalede istenen boylarda olmalı

3.    Sondalar iki yollu olmalı

4.    Sonda ucu 2 delikli olmalı

5.   Yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı ve travma oluşturmayacak yumuşaklıkta olmalı

6.    Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı

sondalarda 1 cm ± 2 mm aralık olmalı, balon şişirildiğinde mesane boynuna tam oturmalı,

mesanede asılı kalmamalı

7.    10 numaraya kadar küçük sondalar mandrenli olmalı

8.    Mandreni olan küçük numaralı sondalar yumuşak olmalı

9.    Büyük numaralı sondalar erkek üretrasına kolayca takılabilecek sertlikte olmalı fakat bu

sertlik dokuda travma oluşturacak kadar fazla olmamalı

10. Balon kolay şişirilmeli, patlamamalı, sonda çıkarılırken balondaki su kolay ve tamamen

boşaltılabilmeli

11. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalmalı, tek tarafa doğru şişmemeli

12. Balon kapasitesi sonda büyüklüğüne göre 3-30 cc olmalı, balon tek taraflı değil, lümen

çevresinde simetrik şişmeli

13. Balon şişirildikten sonra patlamamalı, foley sonda çıkartılırken balon içindeki sıvının tamamı

kolay boşaltılabilir özellikte olmalı

14.    Balon şişirilme valfı çeşitli ölçüler için renk kodlu olmalı

15.    Balonu şişirme işlemi sırasında enjektörle sıvı ileri doğru verilirken kolayca şişmeli, extra bir

güç gerektirmemeli

16. Balon şişirildikten sonra valf sonda da sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı yada valfi

enjektöre takılıp geri çıkmamalı, valf balonu şişirrne işlemini zorlaştırmamalı

17.    İdrar sondasının torbayla bağlantı kısmı ürometreye rahat takılabilmeli

18.    Sondalar steril olmalı, tekli çift kat paketlenmiş olmalı

19.   Sondanın içinde düzleştirici plastik telolmalı

20.    Sondanın hem dış hem iç paketi, steril tekniği bozmadan, kolayaçılabilir nitelikte olmalı.

 (İçpaketinin her iki tarafın en kısmında 5 cm'lik çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti

olmalı.)

21. Sonda paketi üzerinde sondaya ait marka, numarası, çapı, balon kapasitesi CE uygunluğu vb.

bilgileri olmalı

22. Paket üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, depo tesliminden itibaren en az 3 yıl raf ömrü

olmalıdır.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  EKREM BAŞTÜRK 

Tel   :  0354 217 10 70       Dahili      : 3443     Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta : hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

20.11.2023 16:14