TIP FAKÜLTESİ

2021 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

 

 

2021 YILI ÖZDEĞERLENDİRME PLANI

YAYIN TARİHİ

11.11.2013

REVİZYON NO

05

REVİZYON TARİHİ

20/02/2021

DOKÜMAN KODU: KY.PL.02

SAYFA NO

2

 

Değerlendirme Aracı: (SKS)-Hastane (Versiyon-6;Revizyon-00),  Ekip Sorumlusu: Selfinaz ÇEVİK

Planlama Tarihi: 17.06.2021-29.06.2021,  Planlama Tarihi:01.12.2021-24.12.2021,                   Değerlendirme Saatleri: Sabah, 09:00-12:00 Öğleden Sonra, 14:00-16:00           Rapor yazımı: 16:00-17:00

SKS BÖLÜMLERİ

Öncelikli Olarak İlgili Oluşumlar (Bölüm, Kurul, Komite vb.)

EKİP

TARİH

SAAT

TARİH

SAAT

Acil Servis

Acil servis, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M.Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

17.06.2021

09:00-12:00

01.12.2021

09:00-12:00

Radyasyon  Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Komitesi, Radyoloji Üniteleri, Nükleer Tıp Ünitesi, Anjio Ünitesi, Ameliyathane,

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

17.06.2021

14:00-16:00

01.12.2021

14:00-16:00

Sterilizasyon Hizmetleri

Sterilizasyon Ünitesi, Eğitim Birimi, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri 

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY,Ali ÇEVİK,  Selfinaz ÇEVİK,   Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

18.06.2021

09:00-12:00

02.12.2021

09:00-12:00

İlaç Yönetimi

İlaç Yönetim Ekibi, Eczane, Başhemşirelik, Başhekimlik, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ , Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

18.06.2021

14:00-16:00

02.12.2021

14:00-16:00

Transfüzyon Hizmetleri

Kan Transfüzyon Komitesi Kan Transfüzyon Ünitesi, Eğitim Birimi, Servisler, Yoğunbakımlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri 

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M.Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

21.06.2021

09:00-12:00

03.12.2021

09:00-12:00

Ameliyathane

Ameliyathane, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ , Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

21.06.2021

14:00-16:00

03.12.2021

14:00-16:00

Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

22.06.2021

09:00-12:00

04.12.2021

09:00-12:00

Tesis Yönetimi

Tesis Güvenliği Komitesi, İdari ve Teknik Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

22.06.2021

14:00-16:00

04.12.2021

14:00-16:00

Hasta Bakımı

Başhemşirelik, Başhekimlik, Nütrisyon Ekibi, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

23.06.2021

09:00-12:00

05.12.2021

09:00-12:00

Atık Yönetimi

Başmüdürlük, Gece İdari Amirliği

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

23.06.2021

14:00-16:00

05.12.2021

14:00-16:00

Doğum Hizmetleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

24.06.2021

09:00-12:00

08.12.2021

09:00-12:00

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun bakım ünitesi, Yenidoğanla ilgili Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

24.06.2021

14:00-16:00

08.12.2021

14:00-16:00

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakımlar, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

25.06.2021

09:00-12:00

09.12.2021

09:00-12:00

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarı,  Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

25.06.2021

14:00-16:00

09.12.2021

14:00-16:00

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarı, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK,Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

28.06.2021

09:00-12:00

10.12.2021

09:00-12:00

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji laboratuvarı, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

28.06.2021

14:00-16:00

10.12.2021

14:00-16:00

Bilgi Yönetim Sistemi

Personel Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

29.06.2021

09:00-12:00

11.12.2021

09:00-12:00

Yaşam Sonu Hizmetler

Organ Bağış Birimi, Din ve Cenaze İşleri, Yoğunbakımlar,  Servisler

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

29.06.2021

14:00-16:00

11.12.2021

14:00-16:00

Hizmete Erişim

Başmüdürlük, Poliklinikler, Danışma ve Yönlendirme Birimi, Hasta İletişim Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Poliklinikler, Servisler, Laboratuvarlar, Tanı ve Tedavi Üniteleri    

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

02.07.2021

09:00-12:00

12.12.2021

09:00-12:00

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Hastane Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Personel Birimi, Eğitim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

02.07.2021

14:00-16:00

12.12.2021

14:00-16:00

Sosyal Sorumluluk

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Başhemşirelik, Eğitim Birimi, Organ Bağış Birimi, Bilgi İşlem

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

03.07.2021

09:00-12:00

15.12.2021

09:00-12:00

Eğitim Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ,, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Rezzan SAYAR

03.07.2021

14:00-16:00

15.12.2021

14:00-16:00

Hasta Deneyimi

Hasta İletişim Birimi, Hasta Kabul ve Danışma Birimleri, Sağlık hizmet birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

04.07.2021

09:00-12:00

16.12.2021

09:00-12:00

Otelcilik Hizmetleri

Diyet ve Mutfak Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Çamaşırhane, Güvenlik

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

04.07.2021

14:00-16:00

16.12.2021

14:00-16:00

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Satınalma, Genel Malzeme ve Deposu, Sarf Malzeme ve Deposu, Biyomedikal Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

05.07.2021

09:00-12:00

17.12.2021

09:00-12:00

Tıbbı Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Arşivler, Başmüdürlük, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, , M. Çağrı TOPAKTAŞ Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

05.07.2021

14:00-16:00

17.12.2021

14:00-16:00

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

06.07.2021

09:00-12:00

18.12.2021

09:00-12:00

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Kurul ve Komiteler, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Derya ESENKAYA,   Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

06.07.2021

14:00-16:00

18.12.2021

14:00-16:00

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Yazı İşleri, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY,  M. Çağrı TOPAKTAŞ,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

09.07.2021

09:00-12:00

19.12.2021

09:00-12:00

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi, Acil Servis, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Teknik Servis, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK ,Selfinaz ÇEVİK, Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN Rezzan SAYAR

09.07.2021

14:00-16:00

19.12.2021

14:00-16:00

Risk Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY,  M. Çağrı TOPAKTAŞ Selfinaz ÇEVİK,  Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

10.07.2021

09:00-12:00

22.12.2021

09:00-12:00

Güvenlik Raporlama Sistemi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, M. Çağrı TOPAKTAŞ, Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

10.06.2021

14:00-16:00

22.12.2021

14:00-16:00

Dış Kaynak Kullanımı

Hastane Yönetimi, Satınalma, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Büro ve Sekreterlik Hizmetleri, Diyet ve Mutfak Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Çamaşırhane, Güvenlik

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇE

 K

11.06.2021

 

09:00-12:00

23.12.2021

09:00-12:00

Göstergelerin İzlenmesi

Bölüm bazlı göstergeler, Klinik göstergeler

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK ,Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

11.06.2021

14:00-16:00

23.12.2021

14:00-16:00

Kimyasal, Biyolojik,

Radyolojik ve Nukleer

(KBRN) Tehlikelerin

Yonetimi

Hastane Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK ,Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Rezzan SAYAR

12.06.2021

09:00-12:00

24.12.2021

09:00-12:00

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

Yoğun bakımlar, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

12.06.2021

14:00-16:00

24.12.2021

14:00-16:00

Diyaliz Ünitesi

Diyaliz Ünitesi,Eğitim Birimi, Servisler, Yoğunbakımlar, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri , Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK Selfinaz ÇEVİK,  Şerife OK, Mehmet Fatih KAYHAN, Zeynep ÇİÇEK

12.06.2021

09:00-12:00

24.12.2021

09:00-12:00

 

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

Tuğçe Nilay KURHAN
Kalite Temsilcisi

 

Selfinaz ÇEVİK
Kalite Yönetim Direktörü

Prof. Dr. Arif Osman TOKAT
Başhekim