TIP FAKÜLTESİ

BAŞMÜDÜRLÜK

Başmüdürlük

   Hastane Başmüdürü

Salih SEVİM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         

 

       Hastane Müdürü

        Ali ÇEVİK

         

                                                                                                                                            

 

Hastane Müdür Yardımcıları 

 

 

              Muhammet Çağrı TOPAKTAŞ                          Fatih YILMAZ                                         Ayhan PALAZ

      

 

 

Başhemşire


Öğr. Gör. Derya ESENKAYA

 

 

 

                         Başhemşire Yardımcıları                                                              Başhemşire Yardımcıları

                               Zeynep ÇİÇEK                                                                                      Rezzan SAYAR