TIP FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet  KARADAĞ                       ( Başkan )

Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKÇİOĞLU                        ( Üye )

Prof. Dr. Arif Osman  TOKAT                          ( Üye )

Prof. Dr. Muhammet Fevzi POLAT                 ( Üye )

Prof. Dr. LEVENT IŞIKAY                               ( Üye )

Prof. Dr. Murat KORKMAZ                             ( Üye )

Doç. Dr. Çİğdem KADER                               ( Üye )

Dr. Öğr. Ü. Vedat GENÇER                            ( Üye )

Dr. Öğr. Üyesi Ayşen CANİKLİOĞLU             ( Üye )

Salih SEVİM                                                   ( Raportör)