SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TARİHÇE

Hastanemiz 21.10.2010 tarihli ve 27736 sayılı resmî gazetede yayınlanan yönetmelik ile Yozgat merkezde bulunan eski YİMPAŞ binasında kurulmuştur.Yozgat merkezde bulunan eski Hastane Binası 2010-2018 

 

Kısa zamanda hastanemize donanımlı bir mikrobiyoloji laboratuvarı ve 3. basamak yoğun bakım ünitesi kazandırılmıştır. Ardından koroner anjiografi ünitemizin kuruluşuna hız verilerek Yozgat’ta ilk açık kalp cerrahisi gerçekleştirilerek büyük bir başarıya imza atılmıştır. Tıp alanındaki ilerlemelere paralel olarak hastanemizin Erdoğan Akdağ Kampüs Yerleşkesi’nde planlanan inşaatına hız verilerek alt yapı sorunları da çözülmeye çalışılmış ve 11 Haziran 2018 tarihinde hastanemizin yeni binasına taşınması sağlanmıştır.

 Erdoğan Akdağ Kampüs Yerleşkesi'nde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Binası 2018 -

 

Ardından alt yapı sorunları giderilmeye çalışılırken halihazırdaki birimlerin güçlendirilmesi için çaba sarfedilmiştir. Yeni yerleşkede Türkiye’nin en donanımlı uyku laboratuvarlarından birinin temelleri atılmıştır. Çok sayıda bypass cerrahisi ile Yozgat halkı kendi evinde nefes almış, büyük ürolojik kanser ameliyatları yapılarak hastalara şifa olunmuş, sayısız katarakt cerrahisi ise vatandaşlarımıza derman olunmuş, Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve COVID-19 pandemisi ile mücadelede hastalarımız sığınacak bir yer bulmuş, vatandaşlarımız yoğun bakımlarda tedavi görürken kendi memleketlerinde olmanın avantajlarını yaşayabilmişlerdir.

Bulunduğu konum itibariyle çevresinde güçlü ve köklü üniversite hastaneleri ile rekabet etmeye çalışan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizde rutin modern klinik uygulamalar ve GETAT uygulamalarının yanı sıra dünya çapında muteber ameliyatlar yapılmakta, kompleks hastalıklar ve hastalar tedavi edilmektedir. Şehrin göç vermeye müsait yapısı sebebiyle potansiyelinin altında kalan hastanemiz bunun da üstesinden gelmek adına çalışmalar yürütmekte, halkımızın Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne olan güvenini artırmaya yönelik adımlar atmaktadır.

Yöneticilerimiz ve Yozgat halkının da desteği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa sürede hakettiği hedeflere ulaşacaktır. Bunun için gerekli olan hem mali güce hem de insan gücüne sahiptir.