SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

RADYOLOJİ KLİNİĞİ

Radyoloji bölümü tanısal görüntüleme yöntemleri ve görüntü eşliğinde tedaviler ile
hasta ve klinik ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlaşmış bir hizmet bölümüdür.