SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI

Klinik laboratuvarlar, hastalıkların tanısında, takibinde ve tedavi süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadırlar. Tıbbi kararların yaklaşık %70’inde laboratuvar sonuçları etkili olmaktadır. Özellikle günümüzde kanıta dayalı tıp uygulamalarında laboratuvarlar bu sürecin vazgeçilmez bir elemanı haline gelmiştir. 

Biyokimya laboratuvarında; rutin biyokimya testleri, hormon testleri, gebelikte ikili ve üçlü tarama testleri, AMH (over rezervini gösterir) düzeyi, ilaç düzeyleri, koagulasyon testleri, tam kan sayımı, kan gazı analizi, sedimentasyon analizi, idrar tetkikleri, periferik yayma, gaitada gizli kan tetkikleri ve sperm sayımı, sperm yıkama işlemleri yapılmaktadır. Testler ve laboratuvar işleyişi ile ilgili bilgiler web sitesindeki test rehberinde yer almaktadır.