SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ODYOLOJİ BİRİMİ

ODYOLOJİ BİRİMİ

Odyoloji biriminde, Yenidoğan işitme tarama testleri, pediatrik odyoloji testleri, erişkin odyolojisi testleri odyometri teknikerleri tarafından yapılmaktadır. Gerek görülen durumlarda işitme kayıplı hastaya, işitme aleti ve diğer amplikasyon modelleri içerisinde en uygununu seçerek, cihazın hastaya adaptasyonu ile sorumlu birinci derece kişidir. Odyometrik neticeleri eğitim, medikal, sosyal ve davranım bilgisi gibi diğer tanısal testlerle koordine eder. Hastanın tüm davranış şeklini inceleyerek, geliştirilmiş özel testler kullanarak, organik ve organik olmayan bozukluklar arasında ayrım yapar. Danışma, Rehberlik, işitsel eğitim, dudaktan okuma ve konuşmanın korunmasını içeren habilitatif ve rehabilitatif programları planlar, yönetir, yürütür ve yer alır. Odyometri kliniğimizde; işitme denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin (KBB , Çocuk Hastalıkları, Psikiatri, Nöroloji…) yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi, programlanması ve takibi işlemi gerçekleştirilmektedir.