TIP FAKÜLTESİ

ODYOLOJİ BİRİMİ

ODYOLOJİ BİRİMİ

      Odyoloji biriminde , Yenidoğan işitme tarama testleri, pediatrik odyoloji testleri, erişkin odyolojisi testleri ve geriatrik odyoloji testleri uzman odyolog ve odyometrisler  tarafından yapılmaktadır.

      Uzman ekbimiz, diagnostik inceleme, habilitatif ve rehabilitatif yaklaşım ve işitme ile ilgili araştırma yapma konularında uzmanlaşmıştır.
Gerek görülen durumlarda işitme kayıplı hastaya, işitme aleti ve diğer amplikasyon modelleri içerisinde en uygununu seçerek ,  cihazın hastaya adaptasyonu ile sorumlu birinci derece kişidir.

    Odyometrik neticeleri eğitim, medikal, sosyal ve davranım bilgisi gibi diğer tanısal testlerle koordine eder. Hastanın tüm davranış şeklini inceleyerek, geliştirilmiş özel testler kullanarak, organik ve organik olmayan bozukluklar arasında ayrım yapar. Danışma, Rehberlik, işitsel eğitim, dudaktan okuma ve konuşmanın korunmasını içeren habilitatif ve rehabilitatif programları planlar, yönetir, yürütür ve yer alır.

    Odyometri kliniğimizde; işitme denge ile ilgili hastalıkların tanısında uzman hekiminin (KBB , Çocuk Hastalıkları, Psikiatri, Nöroloji…) yönlendirmesi ile tanısal testlerin gerçekleştirilmesi ve rehabilitasyonu ile işitme rehabilitasyonu için kullanılacak cihazların belirlenmesi, seçimi, programlanması ve takibi işlemi gerçekleştirilmektedir.