TIP FAKÜLTESİ

YAZI İŞLERİ

Adı Soyadı Muhammet Çağrı TOPAKTAŞ
Unvanı Müdür Yrd. V.
Bölümü Yazı İşleri
Dahili 3030
Eposta muhammetcagri.topaktas@bozok.edu.tr

Adı Soyadı İhsan KICIROĞLU
Unvanı Bilgisayar İşletmeni
Bölümü Yazı İşleri
Dahili 3031
Eposta ihsan.kiciroglu@bozok.edu.tr

Adı Soyadı Bahri GÜÇLÜ
Unvanı Büro Personeli
Bölümü Yazı İşleri
Dahili 3031
Eposta bahri.guclu@bozok.edu.tr

Adı Soyadı İsmail KILINÇARSLAN
Unvanı Büro Personeli
Bölümü Yazı İşleri
Dahili 3031
Eposta ismail.kilincarslan@bozok.edu.tr