TIP FAKÜLTESİ

BAŞHEKİM YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Ü. Osman ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Ü. Serhat DURUSOY