TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

ALKOL (ETİL) ALIMI - 36619

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 36619 / BAŞHEMŞİRELİK

22.05.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 26.05.2023 tarihi saat 17:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

ALKOL (ETİL)

 150  LİTRE

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (2 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 9 Ay

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

 

  ETİL ALKOL

1.    İçeriğindeki Etil Alkol % 96 ( V/V ) olmalı,

2.    Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalı,

3.    Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalı,

4.    Etil Alkol?de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmemeli,

5.    Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu) nun Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının etil alkol ihtiyacı için belirlemiş olduğu standartlara uygun olmalı,

6.    Etil Alkol bidonları sert plastikten yapılmış olmalı,

7.    5 litrelik olanlarında kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan bidonlarda teslim edilmelidir.

Etiketin boyutları en az 74mm x 105mm olmalı,

8.    21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanan Etil Alkolün Piyasaya arzı hakkında tebliğin 5.

Maddesi c fıkrasına göre; Hastane kurumu olarak ?tıbbi amaçlı kullanım alkolü? alınması gerektiğinden bu tebliğe göre istekli firmanın ?Tıbbi amaçlı kullanım alkolü İUB ve Tıbbi amaçlı kullanım alkolü dağıtım

yetki belgesi?ne haiz olmalı,

9.    Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe

olmalıdır. Tüm yazılar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak

ambalaja sağlam olarak yapıştırılmalı,

10.    21.10.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanan Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ?in 7.

Maddesine uygun olarak alkol ambalajında, Tehlikeli kimyasallar Yönetmeliğine uygun olarak ürün

belgeleri tam, doğru ve anlaşılır olarak ifade edilmeli,

11.    Etiketler kabın her iki tarafında olmalı, ambalaj normal konumunda dururken etiketler

okunmalıdır. Etiket bilgilerinde; ürün adı, hacmen yüzde alkol miktarı, net ambalaj hacmi, tarımsal

kökenli olduğuna dair köken bilgisi, muhafazasına yönelik bilgi, firmanın ticari unvanı ve adresi, tehlike

sembolü portakal sarısı zemin üzerine siyah baskı ile en az 1 cm2 alana sahip olmalı,

12.    Etikette ürünün adı hacmen % alkol miktarı net ambalaj hacmi, kullanım ve muhafazasına yönelik

bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvanı ve adresi bulunmalı,

13.    Ürün tıbbi amaçlı kullanım alkolü?nün dağıtımına ilişkin şartlara uygun olarak ağızları mühürlü ve etiketli ambalajlarda olmalı,

14.    Metil içermemeli,

15.    Başka sektörlere dağıtım yapan firmalar teklif veremezler.

16.    Teklif verecek firmalar TAPDK?nin kurum yetkili alkol dağıtım firmaları listesinde olmalı,

17.    İthalatçı firmalar TAPDK tarafından firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol

olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onaylı kopyası olmalı,

18.    Firmanın ?T.C . Tütün, Tütün mamülleri ve alkollü içkiler piyasası düzenleme kurumu?  tarafından firma adına düzenlenmiş

19.    Dağıtım Yetki belgesi olmalı,

20.    Ürün üretim yerindeki analiz raporu ve Hıfzısıhha Enstitünce Türk Kodeksine ve TSE?ye uygun

olduğuna dair raporu ibraz etmeli,

21.    Ürün ile ilgili istenen belgeler numuneler ile birlikte dosya halinde teslim edilmelidir. 

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  Eda Nur KAYAASLAN

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr                 

24.05.2023 09:09