TIP FAKÜLTESİ

DOĞRUDAN TEMİN

DİYALİZ (GAMBRO MARKA HD CİHAZLARI BAKIM ONARIM ) ALIMI

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 35657/DİYALİZ

               22.06.2022

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 24/06/2022 tarihi saat 12:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                          Ali ÇEVİK

                                                                                                                                  Hastane Müdürü

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

GAMBRO MARKA HD CİHAZLARI BAKIM ONARIM

2 ADET

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 180 Gün.

 

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

  GAMBRO MARKA HEMODİYALİZ CİHAZLARI PERİYODİK BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan Yetkili Teknik Servis

Belgesine sahip olmalıdır.

2. Teklif verecek firma bakım-onarım yapılacak diyaliz cihazı markasını kapsayan TSE hizmet yeterlilik

belgesine sahip olmalıdır.

3. Teknik personelin güncel eğitim sertifikaları olmalıdır.

4. Sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazlarında meydana gelebilecek arızaları önlemek cihazlarda

herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazların ömrünü uzatmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak amacı ile yıllık olarak periyodik bakımları fabrikanın servis manuelinde belirttiği bakım kitleri ile yapılmalıdır.

5. Sözleşme süresince müteahhit sözleşmede bakımı yapılacak olan hemodiyaliz cihazlarını çalışır halde tutacaktır.

6. İdare, cihazlarda meydana gelebilecek bir arıza için müteahhidi çağırdığı andan itibaren müteahhit en geç 24, saat içerisinde servis

elemanını arıza mahalline gönderecek, servis elemanı söz konusu arızayı yerinde görüp, arızayı giderecek, arıza formunu düzenleyerek bir nüshasını bilgi için hemodiyaliz bölümüne, bir nüshasını faturanın ekinde idareye ve bir nüshasını da firmada saklanmak üzere kendisinde tutacaktır.

7. Yedek parça gerektiren arızalarda parça 72 saatte temin edilerek cihaz çalışır duruma getirilecektir.

Parçanın temininde hava ve kara ulaşımının mücbir nedenlerle olmaması, gümrüklerin çalışmaması durumunda bu süre nedenin ortadan kalkmasına kadar

ertelenir. Parçaların yüklenicinin stoğunda bulunmaması ve yurt dıdşından siparişi gerektiği durumlarda bu süre 20 gün olacaktır.

8. Arıza ve bakım esnasında gerekli olabilcek yedek parçalar ayrıca faturalandırılacaktır.

10. İdare, sözleşme kapsamındaki hemodiyaliz cihazları için ister koruyucu bakım olsun, ister arıza giderici müdahale olsun, tüm hizmetlerin yalnızca müteahhit tarafından yapılacağı hususunu temin edecektir.

11. Bakım esnasında cihazlara ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici firma sorumludur.

12. Bakım adı altında cihaza yılda 1 kez servis manuelinde belirtildiği şekilde bakım yapılacak, bunun

dışındaki ziyaretler arıza müdahalesi yada cihazın genel fonksiyonlarının kontrolü için olacaktır.

13. Yüklenici, cihaza yapacağı hertürlü müdahaleden sonra servis formu ile belgelendirecektir ve bunu klinik yetkilisine imzalatacaktır. Formun imzalı bir nüshası klinik yetkilisine teslim edilecektir.

14. İdare dışarıdan orijinal olmayan hiçbir yedek parçayı cihazda kullanılmak üzere temin etmeyecektir, kullanıcı hatası ile arızalanan  parçalar ücreti karşılığında ana/ithalatçı firmadan orijinal olarak temin edilecektir.

15. Aylık bakım esnasında yapılması gerekenler aşağıda verilmiştir;

- Cihaz dış yüzey dezenfeksiyonun yapılmış olduğunun kontrolü

- Cihazın FCH kontrolünün yapılması

- Kondaktivite nin kontrol edilmesi

- Diyalizat sıcaklığının kontrol edilmesi

- Error kod geçmişinin kontrol edilmesi ve verilmiş olan hata kodlarının araştırılması

- Error kod listesinin temizlenmesi

- Dezenfeksiyon geçmişinin kontrol edilmesi ve eksikler varsa belirtilmesi

- Cihazın mekanik ve elektronik aksamının görsel kontrolü (bağlantılar, kablolar, korozyon, sıvı kaçağı

vb...)

- Arıza çıkarma ihtimali olan parça(lar) ın belirlenmesi ve bildirilmesi

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:   N.COŞGUN SEZEN 

 Tel   :  0354 217 10 70 Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

22.06.2022 09:02