SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DOĞRUDAN TEMİN

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK VE KORUYUCU BAKIM ONARIMI

 

 

T.C.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

Sayı

: 37080/Teknik Servis

20.09.2023

Konu

: Teklif

 

         

 

İLGİLİ MAKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet satın alınacaktır.

Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 25/09/2023 tarihi saat 10:00’a  kadar teklifinizi ulaştırmanızı rica ederim.

 

                                                                                                                                            Ali ÇEVİK

                                                                                                                                      Hastane Müdürü

 

 

Tel: 0354 217 10 70

Faks: 0354 217 10 72

Mail: hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

 

S.No

Malzeme Adı

Miktar

Birim Fiyatı

Toplam Tutarı

1

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK VE KORUYUCU BAKIM ONARIMI

1 YIL

 

 

 

 

 

 

 

Ek : Teknik Şartname (1 sayfa)

 

Ödeme Vadesi Yaklaşık 270 gün

VERİLEN TEKLİFLERDE:

1- UBB/ MARKA/ MODEL BİLDİRİLMESİ ZORUNLUDUR

(Aksi takdirde teklifler geçersiz sayılacaktır)

2- TEKLİF FORMUNDA HANGİ SAYI NUMARALI TALEBE İSTİNADEN FİYAT VERİLDİĞİ BELİRTİLMEDİR

3- NUMUNELER HİÇBİR ŞEKİLDE SİPARİŞ MİKTARINDAN DÜŞÜLMEYECEKTİR

4- NUMUNELER EN GEÇ 4  İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMELİDİR

 

 

 

 

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN PERİYODİK VE KORUYUCU BAKIM-ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

KAPSAM: Bu teknik şartname, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

içerisinde yer alan; ekli listede (Yangın İhbar Sistemleri Cihaz Listesi) detayları belirtilmiş olan Yangın

Algılama ve İhbar Sistemlerinin (yedek parça hariç) 1 (bir) yıllık bakım ve onarım yapılması işini

kapsamaktadır.

AMAÇ: Yangın İhbar Sistemleri Cihaz Listesinde belirtilen, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri ile bu sisteme bağlı olan elemanların, Servis, Arızalara Müdahale, Arıza Giderme ve İdarenin belirleyeceği tarihlerde 2 defa periyodik bakım ve onarım işleri ile söz konusu sistemlerde yapılacak revizyon ve iyileştirme çalışmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

 

UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği

6331 sayılı İş Sağlığım ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

TSE, IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartları

 

PERİYODİK BAKIM GÜN VE SAATLERİ

1) Yüklenici, bakım için belirlenen aralıklarla bakıma gelmeden 2 (iki) gün önce bakıma geleceğine dair

bildirimi kurum Teknik Servis birimine iletecektir.

2) Yüklenici tarafından yapılacak bakımların zaman planlaması mesai saatleri içinde, kurum teknik

personeli ile belirlenen süreler içinde bakımlar yapılacaktır.

 

BAKIM İŞLEMLERİNİN KAPSAMI

1) Kontrol paneli detektörlerinin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının ve kablo hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü

2) Sistem akülerinin voltaj kontrolü

3) Bu elemanların uygulama projesi ile şuandaki yerlerinin uygunluğunun kontrolü

4) Ulaşım ve takip açısından müdahale imkânının kontrolü.

5) Detektörlere duman verildiği anda panel üzerindeki buton, sesli ışıklar ve ikazlar üzerindeki akım

montaj karakteristiğin ölçülmesi.

6) Siren ve flaşörlü sirenlerin detektörlere duman verilerek kontrolü

7) Butonları çalıştırarak sistemin manüel çalıştırılabildiği ve durdurulabildiğinin kontrolü

8)  Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolünün yapılması

9) Detektörlerin özel temizleme spreyi kullanarak temizlenmesi ( yılda 2 defa )

 

SERVİS HİZMETLERİ

1) Yüklenici firma, arıza ve periyodik bakımlarda her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak

zorundadır.

2) Yüklenici firma tamir, bakım ve onarımları ile ilgili Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin katalog

teknik değerlerine bağlı kalacak ve çalışmalarını idarenin vereceği talimatlar doğrultusunda yapmakla

yükümlü olacaktır.

3) Yüklenici firma tarafından sözleşme süresi içerisinde yapılan tamir, bakım ve onarımlarda değiştirilen parçalarla ilgili herhangi bir arıza olması halinde yüklenici firma hiçbir ücret talep etmeden yedek parçayı değiştirmek zorundadır.

4) Bakım dönemi içerisinde meydana gelebilecek Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerin de oluşan bir

arıza idarece yüklenici firmaya bildirilecek (telefon, faks, e-mail v.b. ile) yüklenici firma ihbarı aldıktan

(arıza bildiriminden) sonra en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızaya müdahale edecektir. Arızaya

müdahale için ayrıca firmaya tamir ve bakım ücreti ödenmeyecektir.

5) Garanti süresi sona ermiş olan cihazlarda meydana gelebilecek arızalarda arızanın giderilmesi için

gerekli olan yedek parçanın bedeli yüklenici tarafından İdareye yazılı olarak bildirilecektir. İdare yedek

parçanın temini konusunda yükleniciden ya da farklı tedarikçi firmalardan alım yapma hakkına sahip

olacaktır. Yedek parçanın yükleniciden temin edilmesine karar verilmesi halinde yüklenici 48 saat

içerisinde yedek parça teminini gerçekleştirerek arızayı giderecektir. Yedek parçanın İdare tarafından

farklı tedarikçi firmalardan temin edilmesi halinde, yedek parçanın montajının yapılması yüklenici

tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

6) Yüklenici firma tamir, periyodik bakım ve onarımı yapmakla yükümlü Yangın Algılama ve İhbar

Sistemlerinin tamiratını başka firmaya devredemez veya herhangi bir sebep öne sürerek tamir, bakım

onarımı yarıda bırakamaz. Yüklenici tarafından Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerininin tamiratının

yarıda bırakılması halinde, idare tamiratı istediği firmaya yaptırmakla serbesttir. Böyle bir durumun

gerçekleşmesi halinde yüklenici firma, idarenin tamiratını yaptırmış olduğu Yangın Algılama ve İhbar

Sistemleri tamirat bedelinin tamamını hiçbir itiraza gerek kalmaksızın ödemekle yükümlüdür.

7) Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin arızalanması halinde yüklenici firmaya telefon ile haber

verildikten en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde arızaya müdahale etmesi ve arızayı gidermesi

zorundadır. Süresi içerisinde arızaya müdahale etmemesi halinde Yangın Algılama ve İhbar

Sistemlerinin periyodik bakım ücreti ödenmeyecektir. Bu durumun üç kez tekrarı halinde sözleşme fesih edilecektir.

8) Yapılan bu işle ilgili bakım ve onarım formu doldurulacak ve yetkili kişilerle karşılıklı olarak imza

altına alınacaktır.

9) Yüklenici, sistemin devamlı çalışır durumda bulunması için Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin

her aksamının koruyucu ve periyodik bakımını yapacaktır.

10) Yüklenici sistemin bakımı için her türlü alet ve teçhizat temin etmekle yükümlüdür.

11) İstekliler ihaleye katılmak için, bu işi yapmaya yetkin olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında

sunacaktır.

12) Yangın Algılama ve İhbar Sistemlerinin bakım ve onarımı sırasında sağlam bir sistemin veya

İşlevinin bozulması halinde yüklenici, neden olduğu arızayı uyarıya mahal bırakmadan ücretsiz

gidermekle yükümlüdür.

13) Sistemin periyodik bakımı 6 (altı) aylık periyotlar halinde yıllık toplam 2 (iki) defa yapılacaktır.

14) Yüklenici, Yangın İhbar Sistemleri Cihaz Listesinde belirtilen, Yangın İhbar Sistemlerinin hepsine

bakım yapacak ve teknik servis sorumluluğunu almış olarak kabul edilecektir.

 

GARANTİ ŞARTLARI

1) Temin edilecek tüm malzemeler, malzemenin montajından itibaren en az 1 yıl garantili olacaktır.

 2) Temin edilecek tüm malzemeler, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, her hangi bir

ücret talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir.

3) Temin edilecek tüm malzemeler TSE veya üst standartlara haiz olacaktır.

 

YANGIN İHBAR SİSTEMLERİ CİHAZ LİSTESİ

5 Adet Yangın İhbar Paneli  (Marka-model: Cooper CF3000)

1 Adet Yangın İhbar Paneli  (Marka-model: Cooper CF3000PR)

18 Adet Siren Kontrol Modülü (Marka-model: Cooper CSC354)

65 Adet Kontrol ve İzleme Modülü (KIM)

36 Adet İzleme Modülü (MM)

12 Adet Kontrol Modülü (CM)

1 Adet Deprem Sensörü

159 Adet Dahili Elektronik Siren Flaşörü

1253 Adet Optik Duman Dedektörü

309 Adet Optik Duman Dedektörü (Asma Tavan Arası)

309 Adet Paralel İhbar Lambası (Dedektör İndikatörü)

115 Adet Yangın İhbar Butonu

73 Adet Isı Dedektörü

14 Adet Kombine Dedektörü

23 Adet Gaz Dedektörü

 

 

Adres: Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km  YOZGAT  Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat:  Elif Nazlı KAYHAN

 Tel   :  0354 217 10 70 – 0354 212 70 10 (Dahili: 3444) Fax   : 0354 217 10 72  Web:http://www.bozok.edu.tr      

E-Posta:hastane.dogrudantemin@yobu.edu.tr

20.09.2023 16:06