TIP FAKÜLTESİ

2019 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

 

                                                                                         2019 Yılı Özdeğerlendirme Planı

 

Değerlendirme Aracı: (SKS)-Hastane (Versiyon-5;Revizyon-01),  Ekip Sorumlusu: Selfinaz ÇEVİK

Planlama Tarihi: 01.07.2019-24.07.2019,   Değerlendirme Saatleri: Sabah, 09:00-12:00 Öğleden Sonra, 14:00-16:00           Rapor yazımı: 16:00-17:00

SKS BÖLÜMLERİ

Öncelikli Olarak İlgili Oluşumlar (Bölüm, Kurul, Komite vb.)

EKİP

TARİH

SAAT

Kurumsal Yapı

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

01.07.2019

09:00-12:00

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Kurul ve Komiteler, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Derya ESENKAYA,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ,Süreyya MUŞ

01.07.2019

14:00-16:00

Doküman Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Yazı İşleri, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

02.07.2019

09:00-12:00

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi, Acil Servis, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Teknik Servis, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ,Ayhan PALAZ

02.07.2019

14:00-16:00

Risk Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Eğitim Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

03.07.2019

09:00-12:00

Güvenlik Raporlama Sistemi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

03.07.2019

14:00-16:00

Sosyal Sorumluluk

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Başhemşirelik, Eğitim Birimi, Organ Bağış Birimi, Bilgi İşlem

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

04.07.2019

09:00-12:00

Eğitim Yönetimi

Kalite Yönetim ve Akreditasyon Birimi, Hastane Yönetimi, Eğitim Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Süreyya MUŞ

04.07.2019

14:00-16:00

Hasta Deneyimi

Hasta İletişim Birimi, Hasta Kabul ve Danışma Birimleri, Sağlık hizmet birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

05.07.2019

09:00-12:00

Hizmete Erişim

Başmüdürlük, Poliklinikler, Danışma ve Yönlendirme Birimi, Hasta İletişim Birimi, Bilgi İşlem, İstatistik, Poliklinikler, Servisler, Laboratuvarlar, Tanı ve Tedavi Üniteleri    

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

05.07.2019

14:00-16:00

Yaşam Sonu Hizmetler

Organ Bağış Birimi, Din ve Cenaze İşleri, Yoğunbakımlar,  Servisler

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

08.07.2019

09:00-12:00

Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Hastane Yönetimi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Personel Birimi, Eğitim Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

08.07.2019

14:00-16:00

Hasta Bakımı

Başhemşirelik, Başhekimlik, Nütrisyon Ekibi, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

09.07.2019

09:00-12:00

İlaç Yönetimi

İlaç Yönetim Ekibi, Eczane, Başhemşirelik, Başhekimlik, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

09.07.2019

14:00-16:00

Enfeksiyonların Önlenmesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

10.07.2019

09:00-12:00

Sterilizasyon Hizmetleri

Sterilizasyon Ünitesi, Eğitim Birimi, Poliklinikler, Servisler, Yoğunbakımlar, Laboratuvarlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri 

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

10.07.2019

14:00-16:00

Transfüzyon Hizmetleri

Kan Transfüzyon Komitesi Kan Transfüzyon Ünitesi, Eğitim Birimi, Servisler, Yoğunbakımlar, Ameliyathane, Diğer, Tanı ve Tedavi Üniteleri 

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

11.07.2019

09:00-12:00

Radyasyon  Güvenliği

Radyasyon Güvenliği Komitesi, Radyoloji Üniteleri, Nükleer Tıp Ünitesi, Anjio Ünitesi, Ameliyathane,

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

11.07.2019

14:00-16:00

Acil Servis

Acil servis, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

12.07.2019

09:00-12:00

Ameliyathane

Ameliyathane, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

12.07.2019

14:00-16:00

Yoğun Bakım Ünitesi

Yoğun bakımlar, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

16.07.2019

09:00-12:00

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun bakım ünitesi, Yenidoğanla ilgili Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

16.07.2019

14:00-16:00

Doğum Hizmetleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

17.07.2019

09:00-12:00

Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya laboratuvarı,  Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

17.07.2019

14:00-16:00

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarı, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

18.07.2019

09:00-12:00

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji laboratuvarı, Sağlık Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

18.07.2019

14:00-16:00

Tesis Yönetimi

Tesis Güvenliği Komitesi, İdari ve Teknik Hizmet Birimleri

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

19.07.2019

09:00-12:00

Otelcilik Hizmetleri

Diyet ve Mutfak Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Çamaşırhane, Güvenlik

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

19.07.2019

14:00-16:00

Bilgi Yönetim Sistemi

Personel Birimi, Bilgi İşlem, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

22.07.2019

09:00-12:00

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Satınalma, Genel Malzeme ve Deposu, Sarf Malzeme ve Deposu, Biyomedikal Birimi, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

22.07.2019

14:00-16:00

Tıbbı Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Arşivler, Başmüdürlük, Tüm Hastane

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

23.07. 2019

09:00-12:00

Atık Yönetimi

Başmüdürlük, Gece İdari Amirliği

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Ali ÇEVİK, Selfinaz ÇEVİK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

23.07. 2019

14:00-16:00

Dış Kaynak Kullanımı

Hastane Yönetimi, Satınalma, Sağlık Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Büro ve Sekreterlik Hizmetleri, Diyet ve Mutfak Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Çamaşırhane, Güvenlik

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN, Selfinaz ÇEVİK,  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

24.07. 2019

 

09:00-12:00

Göstergelerin İzlenmesi

Bölüm bazlı göstergeler, Klinik göstergeler

Dr.Öğr.Ü.Serhat DURUSOY, Abdullah ŞAHİN,Derya ESENKAYA  Şerife ÖK, Havva ÇİRÇİ, Süreyya MUŞ

24.07.2019

14:00-16:00