TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ YOĞUN BAKIM

Dahili yoğun bakım ünitesine, invaziv veya noninvaziv mekanik ventilasyon gereksinimi olan veya olabilecek akut solunum yetmezliği, KOAH akut alevlenme, ARDS, akut akciğer ödemi, ağır astım atağı, pulmoner tromboemboli, pnömoni, diffüz alveolar hemoroji, masif plevral efüzyon,bronşektazi, atelektazi, pnömotoraks, intertisyel akciğer hastalıkları, ekstra pulmoner solunum yetmezliği nedenleriyle ortaya çıkan solunum yetmezliği durumları, postpartum solunum yetmezliği, anaflaksi, CO zehirlenmesi, genel durumu bozulan koma, şok vb. tablodaki hastalar ve servislerde CPR uygulanıp yanıt alınan hastalar kabul edilir.

Dahili Yoğun Bakım Ünitemiz  3. düzey 8 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.