SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

       Transfüzyon merkezi; Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi olmayan, KIZILAY BKM’den temin edilen kanı veya bileşeni transfüzyon için çapraz karşılaştırma (cross-match) ve gerek duyulan diğer testleri uygulayarak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimdir. Transfüzyon öncesi kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, kliniklere ulaştırılması, imhası, ilgili testlerin çalışılması, tüm işlemlerin kayıt altına alınıp saklanması, acil durumlarda donörden kan alınması gerektiğinde uygulanması gereken prosedürlerin ve işlemlerin yapılması transfüzyon merkezinin işleyişi arasındadır. TM’de tüm işlemler yazılı ve elektronik ortamda kayıt altına alınır. Kayıt altına alınan tüm defterler, imza karşılığı alınan belgeler, formlar, tutanaklar ve resmi yazılar 15-30 yıl arşivde saklanır. Hastanede, hastaların acil kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi açısından transfüzyon merkezi hastane için büyük önem arz eder.

ÇALIŞILAN TESTLER